CEFЦентър за европейско финансиране е българска консултантска компания, учредена през 1997 г. с цел да осигурява индивидуални, персонални услуги в областта на проектирането, финансирането и управлението на проекти в публичния и частен сектор.

Всяка една услуга, предлагана от Дружеството се оценява през призмата на общоприетата фирмена философия – да бъде Център за комплексно решаване на въпросите и задачите, поставени му от неговите клиенти.

В своята работа ние не разчитаме само на собствени експерти и опит, но и се ползваме от услугите на наши партньори, които са високо специализирани в различни направления от стопанския и обществен живот, като предлагаме на нашите клиенти комплексна услуга, която надвишава техните очаквания.